Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού – Πολιτισμού – Τουρισμού κύριο Σακελαρίου


Για πρώτη φορά ο συλλογος μας κατάθεσε όλα τα δικαιολογητικα, και πήρε την οικονομική ενίσχυση που δίνει ο Δήμος στους πολιτιστικούς συλλογος,αναγνωρίζοντας έτσι το έργο μας στην περιοχή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού – Πολιτισμού – Τουρισμού κύριο Σακελαρίου για την άψογη και ειλικρινή συνεργασία την οποία εχουμε.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *