κατασκευή της πλατείας Παυσανία

Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται η κατασκευή της πλατείας Παυσανία έπειτα της σύγκλησης της οικονομικής επιτροπής, που πραγματοποιηθηκε στο Δήμο, στις 27/6/2017 με θέμα << Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης έργου “Ανάπλαση πλατείας Παυσανία Σχίνου” (αρ. μελ. 23/2017) (Κ.Α. 30-7332.006)>>.Από πληροφορίες του συλλόγου μας η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της πλατείας θα ξεκινήσουν τον προσεχή Οκτώβριο. Επισυναπτουμε το τελικό σχέδιο το οποίο μας δόθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *