ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΙΝΟΥ
«ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ»
20300 ΣΧΙΝΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΤΗΛ &ΦΑΞ 27440-57221
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975
www.shinos.gr
shinos@gmx.com
………………………………………………………………………….

Σχίνος 10-07-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας στην Α΄ τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στο Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους
3. Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής προηγουμένου διαχειριστικού έτους (1-8-2015 έως 31-7-2016)
4. Οικονομικός προϋπολογισμός επομένου διαχειριστικού έτους (1-8-16 έως 31-7-2017)
5. Ερωτήσεις – προτάσεις – Τοποθετήσεις
6. Ψηφοφορία για την έγκριση των θεμάτων 2,3, 4, 5.
7. Συζήτηση για την αλλαγή του καταστατικού. Προτάσεις από τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τις προτεινόμενες αλλαγές κατ’ άρθρο και παράγραφο.
8. Ορισμός ημερομηνίας για την καταστατική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13 Αυγούστου 2017 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *