δημιουργία ενός σταθμού πρώτων βοηθειών

Ανακοίνωση
Ο σύλλογος μας ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια για την δημιουργία ενός σταθμού πρώτων βοηθειών στο Σχίνο, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών. Για τον λόγο αυτόν, θα συσταθεί μια επιτροπή υπό την επίβλεψη του Γεν. Γραμματέα του συλλόγου και Ιατρού των Κο Νικόλαο Παππά η οποία θα διερεύνηση εάν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή . Παρακαλούνται όση ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή να το δηλώσουν στο πρόεδρο ή στον γραμματέα του συλλόγου.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *