κοινόχρηστη βρύση

Ο σύλλογος επισκεύασε και καθάρισε την κοινόχρηστη βρύση στην είσοδο του Σχινου, και την παραδίδει για χρήση στους κατοίκους. Ελπίζουμε ότι όλοι μας θα την προστατέψουμε για να μην κατάληξη στην προηγούμενη κατάσταση.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *