ξεκίνησε το πρώτο μέρος των έργων για την προστασία των πρανών και ασφαλής διέλευσης οχημάτων

Μετά από 4 χρόνια, από την τρομακτική εκείνη νεροποντή του
Δεκεμβρίου 2013, που έπληξε την περιοχή μας, ,και της πρώτης απόφασης, της υπ’ αριθµ. 220-15/04/2014 της Περιφέρειας Αττικής για το θέμα της επικινδυνότητας του δρόμου, στην οποία βασίστηκαν όλες οι άλλες ενέργειες οι οποίες έγιναν, ξεκίνησε το πρώτο μέρος των έργων για την προστασία των πρανών και ασφαλής διέλευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνου – Αλεποχωρίου. Δυστυχώς επαληθευθήκαμε για τον χρόνο(βλεπ. πρακτικά γενικής συνέλευσης 2015) που έπρεπε να περάσει μέχρι να γίνει κάτι στον συγκεκριμένο δρόμο αφού οι διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να ακολουθηθούν ήταν χρονοβόρες. Ο Σύλλογος μας χαιρετίζει την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, και ελπίζουμε στην σύντομη ολοκλήρωση των έργων.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *