Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου στις 18-02-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 23 και 26 του καταστατικού του Συλλόγου συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου στις 18-02-2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία του Συλλόγου με θέμα:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα βάσει της νομοθεσίας λειτουργίας των σωματείων αναγνωρισμένων από την Περιφέρεια

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφτεί στις 25-2-2018 ημέρα Κυριακή την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο με το αυτό θέμα. Σημειωση:1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τους και για το 2018. 2) Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται να παρίστανται το 1/3 των ταμιακώς εντάξει μελών.
Με απόφαση Δ.Σ

Ο πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
Επαμεινώνδας Σολδάτος Νικόλαος Παππάς
Σχίνος 21/1/2018

Λάβετε μέρος εδώ

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *