Ακόμη ένα Σαββατοκύρικο εκδηλώσεων στο Σχινο. Σας Περιμένουμε.