ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνουμε στους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός σχεδίου περιοχών την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς καθαρούς από ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, χόρτα, κ.λπ., όπως απαιτούν οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι κανόνες προστασίας της δημοσίας υγείας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο καθαρισμός διενεργείται από τον Δήμο επιβάλλοντας πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
(άρθρο 94 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ α/7-6-2010) «Καλλικράτης»

Ο Αντιδήμαρχος

Παντελέου Κωνσταντίνος

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *