Αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου για την υπ. αρ. 40/2018 μελέτη για την Πλατεία Παυσανία στο Σχίνο