Διορισμός πληρεξούσιου

To No 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών αναφορικά με την νομιμότητα αποφάσεων της Τ.Κ. Πισίων .

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *