ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH

ANABAΛΛETAI H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH ΠOY HTAN ΠPOΓPAMMATIΣMENH ΓIA ΣHMEPA 9 AYΓOYΣTOY. ΘA ΓINEI ΣTIΣ 16 AYΓOYΣTOY 2020 KAI ΩPA 11:00ΠM ΣTON KΩΠHΛATH (ΠAPAΛIA AΛMYPA) ME TA IΔIA ΘEMATA.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *