ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • Επιλέγουμε Υγεία και Πρόνοια
 • Επιλέγουμε Φάκελος Υγεία
 • Επιλέγουμε Άυλη Συνταγογράφηση
 • Επιλέγουμε Είσοδος στηνΥπηρεσία
 • Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς Taxisnet
 • Επιλέγουμε Εξουσιοδότηση
 • Αναγράφουμε το ΑΜΚΑ και επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ
 • Επιλέγουμε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 • Ανοίγει παράθυρο ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
 • Επιλέγουμε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 • Επιλέγουμε ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
 • Προσθέτουμε το ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή/και το EMAIL μας
 • Επιλέγουμε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *