ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟ ΣΧΙΝΟ (18/11/2020)

13:00μμ – το ψιλόβροχο έγινε κανονική βροχή. Ας ελπίσουμε να κρατήσει.

12:30μμ – μας θυμήθηκε ο Θεός και ξεκίνησε να βρέχει ένα ψιλόβροχο για τώρα…

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *