Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 2 1

To καινούργιο ημερολόγιο είναι εδώ!!!

(Ημερήσια Ατζέντα Γραφείου)

Φέτος έχει δοθεί έμφαση στα Δελφίνια της περιοχής μας που πραγματικά είναι μοναδικά στον κόσμο καθώς τα 4 είδη που φιλοξενεί ο Κορινθιακός είναι τα μόνα στον κόσμο που συζούν και έχουν δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα μεταξύ τους. 

Λόγο απαγόρευσης ο Σύλλογός μας δεν μπορεί να κάνει συναθροίσεις ή εκδηλώσεις για να ανταπεξέλθει στα έξοδα του (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια για το πυροσβεστικό όχημα, έξοδα διαμονής πυροσβεστών, μελάνια, χαρτί, τροφή και φάρμακα για τα αδέσποτα κλπ)

Η αγορά ενός ημερολογίου είναι ένας καλός τρόπος να στηρίξετε τον Σύλλογό μας να ανταπεξέλθει την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Επικοινωνήστε μαζί με ένα από τα μέλη του ΔΣ ή περάστε από τα γραφεία μας για περισσότερες πληροφορίες και να αγοράσετε ένα ημερολόγιο στηρίζοντας έτσι το έργο του Συλλόγου μας.

Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και χαρά για το 2021!!!

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *