ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ταχυδρομική θυρίδα παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Σύλλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση με τα στοιχεία τους ή/και υπεύθυνη δήλωση και να πληρώσουν το κόστος της θυρίδας που υπολογίζεται έως και 35,00 ευρώ εφάπαξ (ανάλογα με τα άτομα).

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μόνιμους κάτοικους.

Οι θυρίδες θα τοποθετηθούν στο χώρο του Συλλόγου.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 6977518026

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *