Περιφερεια Πελοποννήσου 6/12

Συνάντηση πραγματοποιηθηκε στην περιφερεια Πελοποννήσου την Τρίτη 6/12 παρουσία της Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών – Δικτύων – Χωροταξίας: Ντίνας Νικολάκου για θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Από την συνάντηση που πραγματοποιηθηκε σε άριστο κλίμα,τέθηκαν από την πλευρά μας διάφορα θέματα με πρώτο και κυριότερο, το θέμα του δρόμου. Από την συνάντηση διαπιστώσαμε το έντονο ενδιαφέρον και την άμεση ανταπόκριση της, να δώσει λύσεις στα θέματα τα οποία τέθηκαν, με αποτέλεσμα να φύγουμε από την συνάντηση με μεγαλύτερη αισιοδοξία και ελπίδες για το μέλλον αυτού του τόπου.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *