Καλή χρόνια

ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME ΣTHN KOΠH THΣ ΠPΩTOXPONIATIKHΣ ΠITAΣ ΠOY ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘEI META TON KAΘAΓIAΣMO TΩN YΔATΩN THN ΠAPAΣKEYH 6/1 ΣTO ΠAPAΛIAKO KATAΣTHMA ΛOΣTPOMOΣ

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *